Gmina Gierałtowice
Śląskie. Pozytywna Energia
BIP
Zobacz nas na facebook

Strona główna

  

 Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach 

 

 

     Działalność swoją rozpoczął dnia 1 grudnia 2006 roku. Jest samorządową instytucją kultury. Jego statutowym celem jest organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej   w imieniu Gminy Gierałtowice.


     Podstawowym źródłem finansowania działalności Gminnego Ośrodka Kultury jest dotacja, ustalona corocznie w budżecie Gminy.

 

 

Zadania placówki:

  • upowszechnianie kultury,
  • edukacja kulturalna,
  • wychowywanie poprzez sztukę,
  • tworzenie warunków rozwoju dla amatorskiego ruchu artystycznego,
  • rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych.

 

Cele placówki:

  •  integracja społeczności lokalnej,
  •  inspirowanie do twórczych działań,
  •  pielęgnowanie i popularyzowanie tradycji.

   

     Gminny Ośrodek Kultury swoją działalnością obejmuje wszystkie sołectwa Gminy Gierałtowice.


     Swoje cele i zadania statutowe GOK realizuje poprzez organizowanie i współorganizowanie konkursów, imprez kulturalnych, okolicznościowych, a także sportowo - rekreacyjnych.


      GOK współpracuje z organizacjami prowadzącymi działalność kulturalną, zespołami ludowymi, stowarzyszeniami, instytucjami, firmami oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy Gierałtowice.

 
    

© 2010 Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach
ul. W. Korfantego 7 B, 44 - 186 Gierałtowice
telefon 32 301-15-11
e-mail: sekretariat@gok.gieraltowice.pl
undicom.pl
projektowanie stron internetowych katowice
created by