Gmina Gierałtowice
Śląskie. Pozytywna Energia
BIP
Zobacz nas na facebook

CHÓR BEL CANTO

           Chór "Bel Canto" z Chudowa został założony w 1987 roku. W latach 1996, 1997, 1998 i 2007 zdobył Puchar Prezesa Okręgu Rybnickiego. Chór daje około 35 koncertów rocznie. Jego repertuar jest różnorodny. Wykonywane są utwory klasyczne kompozytorów polskich i zagranicznych, pieśni religijne w opracowaniu artystycznym oraz pieśni rozrywkowe. Chór brał udział w pielgrzymce śląskich Chórów i Orkiestr do Watykanu. Koncertował na Monte Cassino i w Wiedniu na Kahlenbergu oraz podczas Festiwalu "Trojok Śląski" w  Karwinie, a także Ostrawie. W roku 2005 i 2007 brał udział w Ogólnopolskim Zlocie Chórów i Orkiestr w Licheniu. Jest czynnym uczestnikiem imprez środowiskowych organizowanych na terenie Gminy Gierałtowice.
 

Dyrygentem chóru jest Barbara Jałowiecka-Cempura  

 

Dyrygent- Barbara Jałowiecka-Cempura

 

Prezes- Jadwiga Zaremba

            

© 2010 Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach
ul. W. Korfantego 7 B, 44 - 186 Gierałtowice
telefon 32 301-15-11
e-mail: sekretariat@gok.gieraltowice.pl
undicom.pl
projektowanie stron internetowych katowice
created by