GOK W GIERAŁTOWICACH ZAPRASZASZACHYKroszonki śląskie
Gmina Gierałtowice
Śląskie. Pozytywna Energia
BIP
Zobacz nas na facebook

Aktualności

ŁAPACZE SNÓW

Zapraszamy na warsztaty

Pracownia Eko-deko zaprasza na warsztaty tworzenia Łapaczy Snów, które odbędą się 21 czerwca, o godzinie 17:00. Cena: 55 zł. Miejsce: GOK w Gierałtowicach, ul. Korfantego 7B
Warsztaty poprowadzi Aleksandra Jachnik z Kreatywnie.
Zapisy w biurze GOK lub pod nr tel. 32 3011511.
Zapraszamy!

czytaj więcej

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA RAJD

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja

dotycząca przetwarzania danych osobowych

w Gminnym Ośrodku Kultury w Gierałtowicach

 

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, stanowiące informujemy że, Administratorem Państwa danych osobowych jest   Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach   reprezentowany przez jego dyrektora.

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach, 44-186 Gierałtowice ul. Korfantego 7 B lub pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: k.malczyk@gok.gieraltowice.pl

 

Dane osobowe, o których mowa są przetwarzane w celu realizacji przez Administratora ustawowych i statutowych zadań, gdy jest to niezbędne dla realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. Państwa dane mogą być również przetwarzane, gdy jest do niezbędne do wykonania zawartej z nami umowy lub na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. b) lub art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W każdym przypadku poinformujemy Państwa o dokładnej podstawie prawnej i celu przetwarzania Państwa danych.

 

Informujemy, iż Państwa dane osobowe możemy udostępniać podmiotom, które sprawują obsługę księgową, świadczą usługi informatyczne, hostingowe, szkoleniowe, usługi prawne lub dostarczają  oprogramowanie niezbędne do wykonywania zadań.

 

Nie przewidujemy sytuacji aby Państwa dane osobowe były przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub były profilowane.

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

- prawo dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii;

- prawo żądania sprostowania (poprawienia) Państwa danych, jeśli są one nieprawidłowe;

- prawo żądania usunięcia Państwa danych;

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych;

- prawo do przenoszenia danych, jeżeli zostały one dostarczone na podstawie Państwa zgody lub na podstawie umowy i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego);

- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli dane zostały nam dostarczone na podstawie Państwa zgody jako podstawy przetwarzania danych; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

 

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

 

Podanie Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z przepisów będących podstawą prawną przetwarzania. W dalszej konsekwencji nie podanie danych może uniemożliwić nam wywiązanie się z ustawowych obowiązków jak również może uniemożliwić wykonanie Państwa obowiązków lub realizacji Państwa uprawnień.

 

W przypadku, gdy Państwa dane osobowe muszą być przetwarzane na podstawie Państwa zgody lub są niezbędne do wykonania umowy, ich brak - może nam uniemożliwić zawarcie umowy.

czytaj więcej

Autobus Teatralny GOK

ZAPRASZAMY!!!

Wyjazd do Teatru Rozrywki w Chorzowie: Rusza ostatni przed wakacjami Autobus Teatralny GOK. Tym razem, zapraszamy Państwa na jeden z najzabawniejszych musicali pt."Jak odnieść sukces w biznesie, zanadto się nie wysilając". Wyjazd odbędzie się 29 czerwca, o godz. 18:00. Cena- 46 zł zawiera bilet oraz przejazd z każdego sołectwa naszej gminy. Aby uniknąć niespodzianek w postaci braku wolnych miejsc, zapraszamy do rezerwacji biletów w biurze GOK lub pod nr telefonu 32 30 11 511.

czytaj więcej

Wycieczka do Zakopanego

Związek Emerytów z Chudowa zaprasza!!!

PZERiI koło Chudów zaprasza na wycieczkę krajoznawczo- wypoczynkową do Zakopanego i okolic.

Wyjazd 6 czerwca- środa, cena 60 zł.  Zapisy do 1 czerwca w biurze GOK w Gierałtowicach lub pod nr telefonu 32 30 11 511. Zapraszamy !!!

czytaj więcej


zobacz wszystkie
© 2010 Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach
ul. W. Korfantego 7 B, 44 - 186 Gierałtowice
telefon 32 301-15-11
e-mail: sekretariat@gok.gieraltowice.pl
undicom.pl
projektowanie stron internetowych katowice
created by